AnoTurtiainen Tyytyväisyys jarruttaa kehitystä.

SUOMEN MUINAISHISTORIAN SALATTU TOTUUS

Mielenkiintoinen kirjoitus Suomen muinaishistoriasta jäljempänä, jonka tiimoilta otan kantaa.

Kiitos internet ajalle, joka paljastaa päivä päivältä yhä enemmän ja enemmän. Kun valehtelu on näinkin syvällä viranomaisissa, päättäjissä ja mediassa, että se kattaa useat sukupolvetkin, se selittää kyseisten tahojen nykytilan tässä erikoisessa maailmantilanteessa mitä nyt elämme. Kun useiden sukupolvien ajan on valehdeltu, niin ei edes osata hävetä kiinnijäämistä. Edes me joita kusetetaan valehtelijoiden toimesta, emme osaa muuta kuin seisoa tumput suorina maristen että meitä kusetetaan. Edelleen meidän asioistamme päättää kansanedustajia jotka hetki sitten paljastuivat veroparatiisikohussa. Edelleen meillä on eduskunnassa ”sori siitä” tyyppejä jotka jäivät törkeistä valheista kiinni. Edelleen me alistumme maksamaan Yle veroa vaikka Yle valtamediana jää päivittäin kiinni valheista. Nyt nuo valehtelijat ovat hommanneet joukkoihinsa vahvistuksia muslimimaista valehtelemaan meille ja elämään varoillamme. Niin kuin James Hirvisaari aikoinaan eduskunnassa lausui, ”kuinka tyhminä te päättäjät pidätte äänestäjiänne”.  Ja kuinka tyhmiä me oikeasti olemme, vaikka tiedostamme valehtelun ja kusetuksen, me riitelemme keskenämme. Meidän pitää toimia ja laittaa valehtelijat vastuuseen, niin kuin Islantilaiset tekivät. Jos olemme niin saamattomia että emme ilman mallia kykene toimimaan, niin meille on tuore malli, Islantilaiset.

 

"SUOMEN MUINAISHISTORIAN SALATTU TOTUUS

Pohjoismaiset saagat tiesivät kertoa Suomen valtakunnasta ja sen kuninkaista, jotka mm. valloittivat Skandinavian niemimaan atlanninpuoleisen rannikon, ja perustivat sinne valtion, joka nimettiin valloittajansa, suomalaisten kuninkaanpojan Norrin, mukaan Norjaksi, kuten Snorri Sturlusson kertoo Fundinn Noregr-saagassa. Suomalainen kouluhistoria ei kerro tätä, eikä paljon muutakaan. Koska jokainen Suomessa kouluja käynyt lienee joutunut kuulemaan ainakin 1000 kertaa opettajan selittävän, että "Suomessa ei ollut mitään sivistystä ennen ruotsalaisten tuloa" tms., on paikallaan korjata pahimpia historian vääristelyjä.

v. 1154 j.a.a.
Arabialainen historioitsija ja tiedemies Al Idrisi kertoo Suomen kuninkaalla olevan omistuksia Norjassa.
v. 1187 j.a.a.
Ruotsalaisen kronikan mukaan karjalaiset valloittavat Ruotsin pääkaupungin ja tuhoavat sen.
noin 1200 j.a.a.
Tanskalainen historioitsija Saxo Grammaticus kertoo Suomen kuninkaista.
1220 j.a.a.
Islantilainen piispa, runoilija ja historiankirjoittaja Snorri Sturluson kirjoittaa Ynglinga-saagan. Suomen ja Ruotsin hallitsijasukujen avioliittoja ja sotia käsitellään.
1230 j.a.a.
Orkneyinga-saagan johdannossa Fundinn Noregrissa kerrotaan Suomen ja Kainuun kuninkaista, ja näiden suorittamasta Norjan valloituksesta. Saagan mukaan Ruotsin, Norjan, Orkneysaarten, Normandian ja Englannin hallitsijasuvut polveutuvat em. suomalaisista kuninkaista.
1320 - 1340 j.a.a.
Eerikin kronikka, eli nykyisen kouluhistorian tunnustama tarina "ristiretkistä" Suomeen, sepitetään.
1340 -luku j.a.a.
Lyypekin kaupunginkronikka mainitsee Birger Jaarlin liittäneen Suomen Ruotsin valtakuntaan.
1362 j.a.a.
Ruotsin "Itämaan", eli Suomen ja Karjalan, laamanni saa oikeuden osallistua kuninkaan vaaliin. Suomesta tulee täysivaltainen osa Svean valtakuntaa.
1438 j.a.a.
Vesilahtelainen suurtalonpoika Daavid julistautuu Suomen kuninkaaksi ja asettuu vaarallisen talonpoikaiskapinan johtoon. Kapina kukistuu.
1548 j.a.a.
Mikael Agricola kirjoittaa Uuden Testamentin esipuheen, jossa esitetään fiktiivinen tarina "ristiretkistä" Suomeen.
1554 j.a.a.
Katolisena Ruotsista karkoitetun Johannes Magnuksen historiateos ilmestyy Roomassa. Suomi esitetään muinaisena kuningaskuntana.
1555 j.a.a.
Olaus Magnuksen tunnettu "Pohjoisten Kansojen Historia" ilmestyy. Suomi mainitaan vanhana kuningaskuntana.
1598 - 1599 j.a.a.
Suomen aateli ja linnojen isännät sotivat kuningas Sigimundin puolella Kaarle herttuaa vastaan Ruotsin sisällissodassa, -mm. sotaretki Uplantiin ja Tukholmaan. Kaarlen voitettua Suomen aatelistolle ja papistolle koittaa kovat ajat. Määrätietoinen ruotsalaistaminen alkaa.
1616 - 1639 j.a.a.
Historiankirjoittaja Johannes Messenius viettää poliittisista syistä aikaansa vankina Kajaanin linnassa, jossa hän kirjoittaa historiateostaan. Suomi mainitaan vanhana kuningaskuntana.
1650 j.a.a.
Mikael Wexionius esittää historiankirjassaan Suomen vanhana kuningaskuntana.
1670 -luku j.a.a.
"Tuntemattoman tekijän Suomen kronikka" luettelee Suomen muinaiset kuninkaat.
1700 j.a.a.
Daniel Jusleniuksen "Vanha ja Uusi Turku", jossa Suomi esitetään muinaisena kuningaskuntana.
1700 -1705 j.a.a.
Johannes Messeniuksen Scondia Illustrata painetaan. Suomen kuninkaita käsitellään perusteellisesti.
1728 j.a.a.
Tuntemattoman tekijän Suomen kronikka ilmestyy julkaisussa Swedische Bibliothek.
1742 j.a.a.
Keisarinna Elisabethin poliittinen veto, manifesti Suomen itsenäisyydestä, aiheuttaa vipinää: "Hattujen sodan" takia venäläisten miehittämässä Suomessa kokoontuvat maapäivät Turkuun valitsemaan Suomelle kuningasta. Valituksi tulee myöhemmin tsaarina ollut, Pietari III, senhetkinen kruunperijä. Venäläiset vetäytyvät pois hankkeesta, ja tekevät rauhan Ruotsin kanssa 1743.
1768 j.a.a.
Historiantutkija Tatishtsev kertoo Suomen kuninkaista Venäläisessä Historiassaan.
1769 j.a.a.
Sven Bringin kirjoittama Svea Rikes Historia ilmestyy. Suomi on edelleen muinainen kuningaskunta. Kirjasta otetaan uusia painoksia 1778, 1784 ja 1790.
1771 j.a.a.Norjalainen Gerhard Schöning kritisoi historioitsijoiden käsitystä Suomen kuninkaista teoksessaan Allgemeine Nordische Gesichte.
1772 j.a.a.
Ruotsalainen Johan Ihre vastustaa kiivaasti käsitystä Suomen muinaisista kuninkaista. Ihre tuntee saagat, mutta väittää että ne ovat pötyä. Ruotsin muinais-kuninkaiden kohdalla hän ei kyseenalaista saaga-lähteitä, kuten eivät hänen seuraajansakaan.
1774 j.a.a.
Billmark julkaisee J.Messeniuksen "Suomen Riimikronikan", jossa siis kerrotaan Suomen kuninkaista.
1783 -1884 j.a.a.
Venäjän keisarinna Katariina Suuri julkaisee kirjoituksen Venäjän historiasta, jossa hän pitää Venäjän perustajana pidettyä Rurikia suomalaisena kuninkaanpoikana. Teos julkaistaan saksaksi 1786.
1784 - 1800 j.a.a.
Henrik Gabriel Porthán julkaisee Paavali Juustenin Suomen piispainkronikan kommentoituna. Porthán kiistää suomalaisten omien hallisijoiden olemassaolon ja Suomen itsenäisen hallinnon ennen ruotsalaisten tuloa. Porthánin perustelut ovat kestämättömiä. Hän mm. väittää ettei Suomessa ei voinut olla kuninkaita, koska täällä ei ollut linnavuoriakaan.
Hyökkäilyn ymmärtää, sillä samoihin aikoihin Sprengtporten esitteli Venäjällä suunnitelmaa itsenäisestä Suomesta.
1789 j.a.a.
Kr.Gananderin Mythologia Fennica. Suomi esitetään vanhana kuningaskuntana.
1792 j.a.a.
Historian professori Billmark vastustaa Suomen kuninkaiden olemassaoloa.
Nykyaika
Suomalaisten muinaiset valtiomuodostumat ja hallitsijat salataan edelleen huolellisesti sanomalehti-tason yleissivistyksessä ja kouluopetuksessa osana suomalaisen identiteetin hämärtämistä. 70-luvulta alkaen tilanne on entisestään huonontunut.
Suomen suomalaisista kuninkaista on jäänyt muitakin merkkejä, kuin historioitsijoiden maininnat. Kuvissa esiintyvät länsisuomalaiset mitalit ovat olleet hallitsijan lähimmilleen antamia suosion ja vallan merkkejä. Tapa kopioitiin tänne Bysantista, jonka kanssa oltiin paljon tekemisissä edellisen vuosituhannen vaihteen aikoihin. Virallisesti ko. esineet tulkitaan "bysanttilaisten rahojen kopioiksi". Jos kuninkaat ovat eläneet, heidät on myös haudattu. Euran Pappilanmäen komeimpia kumpuja kansa on nimittänyt perinteisesti "kuningashaudoiksi". RKP:n hallitsema Museovirasto ei ole toistaiseksi antanut lupaa näiden kumpujen tutkimiseen, vaikka ko. tontti on lunastettu Museovirastolle jo vuosikymmeniä sitten.
Suomen kuningaskunnan on täytynyt jättää jälkiä myös kansanrunouteen ja kronikoihin sekä meillä että muualla. Anglosaksien, eli nykyisten englantilaisten vanhin anglosaksinkielinen kirjallinen muistomerkki, Exeter-book 600-luvulta AD, toteaa täsmällisesti: "Caelic weold finnum". "Caelic (=Kaleva) hallitsi suomalaisia". Suomalaiset ja heidän hallitsijansa olivat siis varhaiskeskiajan englantilaisille tuttuja päivänpolitiikan hahmoja, aivan kuin Jeltsinit ja Clintonit tämänpäivän ihmisille, ja heidän tekemisistään kerrottiin juttuja sen ajan pubeissa, jos niitä oli. Kronikkoihin ei yleensä kirjata sellaisia tapahtumia tai henkilöitä, joita aikalaiset eivät pitäneet tärkeinä.
Suomalainen vanha kansanrunous tuntee henkilön nimeltä Ikutiera Nieran poika. Orkeyinga-saagan I luvussa, Fundinn Noregrissä mainittu kuningas Thorre on sama kuin suomalaisen kalevalamittaisen runouden Tiera. Kuningas Snaer samassa lähteessä on Niera.
Aude Rikas, joka myös esiintyy saagoihin pohjautuvassa sukutaulussa, on Ahti?, sillä:

"Armas Haahti(=Ahti), Saaren vanhin, Saaren kuuluisa kuningas, lähti pikkuissa sotahan, pikkuissa perän pitohon, lassa laivan vanhimmaksi.

Ahti aina arvelevi, rahojansa raksuttavi, helkyttävi hopeitansa;kaksin päivin, kolmin päivin rahat raksui pöydän päällä, helkkyi Huotolan (=Luotolan, ts. Ahvenanmaan) hopeat.

Hoi on Ahti veijoseni, muistatko kuin sotia käimme, kuin ennen hyvin elimme: sata päätä tappelimme, tuhat päätä turmelimme (=Ahvenanmaan ja Birkan hävitys ja ryöstö n.975 j.a.a.?).

Ennen Ahti maita uupu, kuin Sampsa siemeniä.
Ahtilla on siis rahaa ja maita aina vertauskuvallisuuteen asti. Ahtin voisi näin olettaa Suomen kuninkaaksi 900-luvun lopulta, jolloin hänen valtapiiriinsä kuului niin muinainen Suomi, Kainuu ja Karjala kuin Ahvenanmaakin, siis koko Fennoskandian "Fennia" Jäämeren Maalangenilta Nevalle ja Syvärille, Ahvenanmereltä Vienanmerelle, Bjuröklubbenilta (Skellefteåsta) Kuolan perukoille.(Siteerattu Martti Linnalta)
Bjuröklubbenin niemi on ollut Ruotsin (Helsinglandin) pohjoisraja, joka myös tunnettiin "ryssän rajana". Rajalinja jatkui Pohjanlahden toisella puolella Pähkinäsaaren rauhan rajajokena tunnettua Peta-ojaa pitkin, niin että karjalaisten liikenneväylänä käyttämä Pyhäjoki jäi rajan pohjois/itä-puolelle. Pähkinäsaaren rauhassa lienee vahvistettu Svean valtakunnan ja Novgorodin tasavallan väliseksi etupiirirajaksi Suomen puolella vanha Kainuun, myöhemmin Karjalan, ja (Länsi-)Suomen rajalinja. "Ryssänraja" -nimitys on perua siltä ajalta, jolloin Karjala oli perinyt Muinais-Kainuun valtakunnalta Kemijoen ja siitä etelään olevat Pohjanmaan jokivarret, "Seitsemän kymen Karjalan".

Meille siis kerrotaan Suomen historiasta sellaista, mitä ei ole tapahtunut, ja toisaalta vaietaan melkein kaikesta suomalaisten tekemisistä mitkä eivät sovi viralliseen svekomaaniseen historiantulkintaan. Herääkin kysymys, miksi tämä kalabaliikki satojen tai tuhansien vuosien takaisista asioista. Yksilön käsitys oman etnisen ryhmänsä menneisyydestä ja roolista kansojen joukossa on kuitenkin merkittävä hänelle itselleen. Se millaiseen joukkoon tiedät kuuluvasi, vaikuttaa suoraan siihen millainen kuva Sinulla on omista mahdollisuuksistasi, ja joko lujittaa tai heikentää Sinun itsetuntoasi.
Edellä kerrotut historian Suomi-kuvan vaiheet osoittavat, että suomalaisten aktiivisesta ja itsenäisestä roolista kansana alettiin vaieta ja tietoja suomalaisesta kulttuurista jne. pois-selittää samoihin aikoohin kun Suomen ja Ruotsin edut alkoivat mennä ristiin. Suomalaisten kuuliaisuutta kruunulle varmistettiin valehtelemalla historiaa. Tämänhetkisessä historian väärentämisessä ja pimittämisessä on kysymys samasta asiasta. Meidän ei haluta olevan terveesti ylpeitä omasta etnisestä taustastamme, eikä meille haluta suoda mitään positiivisia yhteisiä kokemuksia suomalaisina. Suomalaisten historia ennen v. 1250 on vaiettu olemattomiin, legendaa "Erik-kuninkaasta Henrik-piispasta" kerrotaan totena, nykyisten geenitutkimusten tulokset suomalaisten eurooppalaisesta geeni-yhteydestä tulkitaan svekomaanien mieliksi käsittämättömällä tavalla, ja selviytymisemme 2. maailmansodasta itsenäisinä tuntuu edelleen olevan häpeän eikä tyytyväisyyden aihe. Ainoat "suomalaiset" asiat, joista voimme olla ylpeitä ilman että "mediavoimat" saavat näppylöitä naamaansa, ovat Kekkonen, Tom of Finland ja VAMPIRA. Kun emme kuitenkaan voi muuttaa syntyperäämme muuksi, lienee siis perusteltua muodostaa itse oma käsityksensä siitä mitä suomalaisuus on ollut tai on.

Kimmo Markkanen"

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

21Suosittele

21 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (37 kommenttia)

Pekka Iiskonmaki

Koulukirjojen mukaan Suomen historia alkaa Mauno Ladonlukosta. Sitä ennen Suomea ei ollut edes olemassa.

Ps. Olisit kirjoittanut plogisi Vapaavuoroon, niin se olisi säilynyt siellä viikon.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

"Suomesta tunnetaan varmuudella 43 karhunkallosaarta, joista yhtäkkään ei ole arkeologisesti tutkittu. Samaan aikaan museovirasto suojelee ja ylläpitää jokaista kivirakennelmaa, jonka ruotsalainen tai venäläinen aatelisto on pystyttänyt." Ym. Ym >>> https://finnsanity.blogspot.fi/2016/06/suomen-muin...

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Museovirasto ei tee tutkimusta, vaan propagandaa.

Käyttäjän HannuTervola kuva
Hannu Tervola

olen kysellyt museoissa käydessäni, ja mainitsen aina kun on tilaisuus. missä kaikki ennen ruotsin tai venäjän vallan aikaiset esineet ja tietous suomesta ja suomalaisista, saan osakseni vain tymiä katseita :D valloittaja kirjoittaa historian joten suomalaisia on helppo alistaa kun koulusta lähtien kerrotaan, kuinka meistä ei ole mihinkään, ollaan onneksi saatu sivistystä ruotsalaisilta ja venäläisiltä, ennen heidän "saapumistaan" olimme luolamiehiä :D entäs ne reilut sata viikinki miekka mitkä löydetty suomesta, muutamia ympäri maailman mutta eniten juurikin suomesta jossa niitä valmistettiin jo tuhat vuotta sitten, ja ainoastaan viime aikoina on nyky tekniikalla pystytty samanlaatuiseen metalliseoksiin ? ei museossa kuulemma tiedetty asiasta mitään, ihmeteltiin että miksi ne ei ole näytillä missään. mitä kaikkea muuta meiltä piilotellaankaan.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Hienoimmat miekat on esillä Kansallismuseossa. Miekkoja on myös arkistossa. Suurin osa miekoista on liian rumiksi ruostuneita ja kahvat jostain selittämättömästä syystä puuttuu, niin että niitä ei kannata laittaa näyttelyihin. Näitä epämääräisiä miekkoja pitäisi löytyä kansallismuseon arkistosta, mutta pahaa pelkään, että niitä on kadonnut arkistojen epäjärjestykseen.

Alan Williams on tutkinut joidenkin suomalaisten miekkojen metallurgiaa Lontoossa
http://gladius.revistas.csic.es/index.php/gladius/...
Eli mainitut miekat olivat tallella ainakin vielä 2009.

Käyttäjän TimoTarus kuva
Timo Tarus

"Valloittaja kirjoittaa historian"

Juuri sama tuli itselläkin mieleen. Käytännössähän satojen vuosien takaiset kuninkaat olivat aina diktaattoreita jotka mielellään kirjoittivat "kunniakkaan" historiansa jo elinaikanaan!

Useimmat tutkijat ovat hieman skeptisiä saagojen totuudellisuudesta myöntäen kuitenkin niiden sisältävän runsaasti historiallisia faktoja!

Mielestäni saagat ovat huomattavasti vakuuttavampaa aineistoa kuin esim. Kreikan mytologia jota voisi verrata vaikkapa Kalevalan tarinoihin. Myös raamattu on historiankirja taikauskoisella satuilulla höystettynä.

Tässä mielenkiintoinen linkki joka sisältää erittäin vanhaa karttamateriaalia. Suomen kouluhistoria näyttäisi virallisesti alkavan jostain 1200-1300 luvun tietämiltä, eli lähinnä sieltä Ruotsin valtapiiristä alkaen vaikka suomalaista elämää oli jo paljon aiemmin!

http://jarmo10.org/vanhatkartat.htm

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Wettenhovi-Aspa

Hänen mukaansa Venetsia l. Veneen Sija on suomalaisten perustama. No, ainakin täällä Lahdessa oleva Venetsia on sitä, vaikkei siellä veneitä olekaan.

Näitä teorioitaan Wettenhovi-Aspa esitteli sitten useissa julkaisemissaan kirjoissa, joista kuuluisimmaksi tuli vuonna 1935 ilmestynyt "Kalevala ja Egypti, Suomen Kultainen Kirja II". Tässä kirjassa Wettenhovi-Aspa väitti, että muinaisen Egyptin kulttuurin olivat kehittäneet sinne Indonesiasta Intian kautta vaeltaneet suomalaiset, ja että indoeurooppalaiset kielet polveutuisivat suomalais-egyptiläisestä alkukielestä. Teoriaansa Wettenhovi-Aspa kutsui ”fennoegyptologiaksi”. Wettenhovi-Aspa väitti myös, että saksalaiset olivat alun perin suomalais-ugrilaista kansaa, joka oli vuosisatojen kuluessa siirtynyt käyttämään germaanista kieltä.

Wettenhov-Aspa väitti muun muassa, että pyramidi tulee sanasta ”pyhät raamit”, seepra sanasta ”seurahepo”, Espanja eli Hispanja sanasta ”Hiisipainijaisenmaa”, Berkeley sanasta ”perkele”, ruotsin kielen sana människa sanasta ”maannussija” ja niin edelleen. Saksassa teoria ihastutti Heinrich Himmleriä ja hänen salaseuraansa.

Vaikka monet ovat uskoneet Wettenhovi-Aspan olleen teorioineen tosissaan, on esitetty myös, että kyseessä olisi ollut vain parodia ajan kielitieteellisistä teorioista ja provokaatio ruotsalaisuusmielisiä vastaan.[7]

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Aspahan kirjoitteli lehtiin useilla nimimerkeillä lukijan kirjeitä ja väitteli itsensä kanssa saadakseen taiteelleen ja huuhaateorioilleen näkyvyyttä. Eikä todellakaan olla ihan varmoja kuinka tosissaan hän oli vai oliko kyseessä nätisti sanottuna omalaatuinen käsitys todellisuudesta.

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Niin, Venäjän ensimmäisen hallitsijan kruunajaisissa olivat läsnä myös Suomen ja Karjalan kuninkaat korkeaarvoisina todistajina.
Näin slaavien kronikat kertovat.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Kun muistelee historian opetusta niin Suomea tai suomalaisia ei ollut ennen autonomiaa, mitään tietoa varhaishistoriasta ei ainakaan kouluissa jaettu. Ruotsin vallan aika taitaa olla vieläkin liian karua kerrottavaa joten parempi siis olla hiljaa.

Pekka Iiskonmaki

#11
Ruotsalaiset tappoivat suomalaisia kuin luteita. Esim. Nuijasodassa tapettiin talonpojat.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Metsäsuomalaisia taas tapettiin kaskenpoltostaan, kun tuhosivat hiileen tarvittavaa puuta.
Baldiskin museon hoitaja ketoi, että Pietarisuurella olisi ollut laivastotukikohta Turussa.
Ainakin kuparilevyllä keulastaanvahvistettu kaleerilaivasto maihinnousua varten oli todistettavasti olemassa.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Ei se vastustajan kohtelu ollut sen kummempaa muissakaan Ruotsin maakuntien kansankapinoissa. Ei tästä saa mitään erityistä suomalaiskysymystä.

Lähinnä Kumpujen yöstä -satukirjasta historiantietonsa ammentaneille on kummallisen rakas ajatus, että Suomi olisi ollut jotenkin erityisen kamalasti Ruotsin sorron kohteena tai jopa siirtomaana. Rahvaan kohtelu oli kyllä samanlaista Pohjanlahden kummallakin puolella. Sotaväkeen jouduttiin ja nälkään ja tauteihin kuoltiin samalla tavalla. Tanskalta riistetty Skåne sai kokea - jopa aikansa mittapuulla- todellista sortoa ja julmia etnisiä puhdistuksia. Suomen osa oli olla rajamaata ja sen takia alue on kokenut kovia Ruotsin käymissä sodissa.

Jari Hujanen

Ehkä meillä ei ole koskaan ollut itsenäisyyttä muualla kuin valheellisissa juhlapuheissa.

Käyttäjän JuhoRimpelinen kuva
Juho Rimpeläinen

Historian tutkimusta tai opetusta ei ymmärtääkseni ole tapana perustaa pelkästään mytologioihin tai tarinoihin jotka sisältävät taikuutta, hirviöitä ja muita uskomattomia piirteitä. Varsinkaan jos tarinat kuvaavat menneitä tapahtumia ja ovat toisen käden tietoa. Jos joskus löydetään suomalainen kirjallinen aikalaisten kirjoittama teksti (tai ulkomaalaisiin lähteisiin hyvin sopiva muinaisjäännös) joka kuvaa tapahtumia uskottavasti voidaan ehkä sanoa varmuudella jotakin tapahtuneen. Ennen sitä pitää tyytyä siihen että koulussa historianopetus käytännössä alkaa Ruotsin vallan ajoista, nopeaa mainintaa rautakaudesta ja linnavuorista lukuunottamatta.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

"... jokainen Suomessa kouluja käynyt lienee joutunut kuulemaan ainakin 1000 kertaa opettajan selittävän, että "Suomessa ei ollut mitään sivistystä ennen ruotsalaisten tuloa"

Tämä nyt ei ainakaan pidä paikkaansa, liekö koskaan pitänytkään.

Blogisti ja monet kommentoijat eivät tunnu ymmärtävän esihistorian ja historian eroa. Kouluopetuksen tehtävä ei muuten ole kertoa nationalistisia satuja ja huuhaa-tarinoita totena.

Käyttäjän anoturtiainen kuva
Ano Turtiainen

Puhui tästä aiheesta nationalisti tai ei nationalisti, on aihe kiinnostava. Ja kyllähän se suomalaisten itsetunnolle hyvää tekisi että historiamme tutkittaisiin perin pohjin nykypäivän valossa, myös niille jotka jonkun syyn pelossa hyökkäävät ns "virallisen" historiantiedon kyseenalaistavuutta kohtaan.

Käyttäjän RaimoRento kuva
Raimo Torvinen

Arto Pöllänen on tutkinut muinaisen Finnien valtakunnan historiaa ja sen mukaan Suomi on ollut suuri kuningaskunta. Norjalaisten Viikinkihistoriakin lienee suomalaista perua. http://jarmo10.org/ipc.htm ja http://israeluutiset.fi/Juudan_Israel.pdf sekä juttua Viikingeistä http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&t...

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Ihanko tosissasi linkität moista huuhaata?

Niin taikka näin, kannattaa tutustua ilmiöön nimeltä gööttiläinen historiankirjoitus. Sen ideana oli sepittää suurenmoinen, Vanhan Testamentin hahmoihin ja heimoihin saakka ulottuva historia Ruotsille ja näköjään sivutulkintana on kaivettu sitten alan miesten Messeniuksen ja Rudbeckin ym. kirjoista Suomeakin koskevaa fantasiaa.

Arto Pöllänen ei ole historiantutkija, vaan ilmeisesti joku sekopäinen uskovainen.

Käyttäjän anoturtiainen kuva
Ano Turtiainen

Olen kuullut joskus sellaisenkin sanonnan kuin "se joka toista sekopääksi kutsuu on sitä itse", mutta pääasia että aihe kiinnostaa ja otat kantaa.

Käyttäjän jarmokanerva kuva
Jarmo Kanerva

Suomalaiselle vähemmistökansalle pitää saada suojelu. Nyt sen etuja yritetään viedä ja asuttaa kauemmaksi asuinsijoiltaan kasvukeskuksista päättäjien toimin. Myös kulttuuria ja yhtenäisyyttä yritetään hävittää edelleenkiin. Vanha kultturi on pysynyt tuhansia vuosia eri itsekkäistä pyrkimyksistä huolimatta. Vasta viimeaikana se on ollut todella vaarassa kun valtaa on viety määrätietoisille ulkovalloille ja on aloitettu kansojen siirto globaalisti.

Eihän Helsingin Yliopstossa ole edes Suomen historian laitosta. Svekomaanien historian laitos löytyy, eli Suomen ja pohjoismaiden historia. Suomen kielenkin ylläpito ja kehitys on vastatuulessa ainakin budjetiltaan.

Suomessa on ilmeisesti aina ollut yli 80 % suomensukuisen kansan kantasuomea puhuvia ja asuvia. Ruosinkielisiä ei ole ollut enempää. Turussa oli Hansan aikana enemmän saksalaisia kuin ruotsalaisia. Joten ruotsalaisten tuleminen tyhjään maahan on väitteenä ihan naurettavaa. Suomi vei varsinkin turkiksia ja aikansa high tech oli kärpännahka Euroopan kuninkaille, joille se irtosi talon hintaan. Suomi oli kansainvälinen ja vuorovaikutuksissa. Prosessiteollisuus ja kemia oli myös tärkeää. Suomi oli kauan maailman suurin tervan tuottaja. Ilman sitä olisi maailman löytöretket jääneet ja tuholaiset jyrsineet laivat.

Euroopassa alkoi vasta muodostumaan valtioita joskus 1000 luvulla erilaisista kaupunkivaltioista,jotka oli kauppapaikkoja muurien suojassa ruosteleviltä primitiiveiltä. Ihmisiäkin oli vähän. Kaskiviljelijä tuskin edes tiesi kuninkaista, jotka oli julistautuneet Suomen omistajiksi jossain Sveean maassa. Tiesi vasta kun joku tuli verottamaan.

Suomalaiset kansat ovat vähemmistö, jota on tuntematon määrä, noin 6 miljoonaa noin Suomen kohdalla. Kansa on asunut Norjan Vuonilta Atlantilta Urallille. Geenitutkimuksissa Suomalaiset ovat ihan uniikki populaatio. Luultavasti se on ollut aina metsästäjiä, jotka ovat jääkauden jälkeen asuttaneet alueet. Maan viljelus oli primitiivisempi ja tehottomampi tapa elää silloin kuin metsästys, marjastus ja keräily Suomen olosuhteissa ja sen ajan viljelykasveilla ja menetelmillä. Metsät pursuivat kun vain otti.

Kuriositeettina Suomessa on jätinkirkkoja, joiden tilalle on pystytetty kirkkoja. Ne on tehty ilmeisesti n 2500-2000 v eaa. Niiden sijainti on kuin GPS:llä määritelty. Vanha megaliittikulttuuri on vaikuttanut muuallakin Euroopassa. Venäjältä on löytynyt Stonehedgeä muistuttava rakennelma. Muinaiset suomalaiset ovat vakuttaneet Irlantiinkin asti ja liikkuvia metsästäjiä on kulkenut Norjasta veneillä. Irlannissa tunnetaan vanhan metsästäjäkansa pohjoisesta. Irlannissa on jäänteinä samoja sanoja kuin muinaissuomessa. Irlannin saagat myös puhuvat Suomen kuninkaista. Kuninkaat aikasemmin oli vähän pienempiä , kylän tms johtajia. Suomen kansa on ilmeisesti ollut aikanaa 'jättiläisiä', isoja, ja ovat vieläkin, ilmeisesti metsästyskulttuurin takia. Kuvaavaa on jykevät leukaperät ja pyöreä naama siksi lihan syöntiin, joka näkyy kaduilla vieläkin.

Ruotsin riimukirjoituksia on pystytty avaamaan muinaissuomeksi. Kukahan ne kirjoitti. Ruotsinkielihän syntyi myöhään vasta n 1000 saksasta, josta tulijat olivat. Normanneja pidettiin hurjana sakkina, jotka skoolasi kalloilla ( skul).

Kiinassa on tutkittu ylhäisten muumioita, ja löydetty niistä suomigeenit.

Kävikö suomensukuiset bygamassa Stonehedgen ihan vaan planetaarioksi ja kelloksi ? Ja perustamassa Venäjän ? Ja juttelemassa Kiinassa vähän kulttuuria ? Jätinkirkot oli ilmeisesti kalenteria varten ja ehkä palvontaa varten. Vuodenaika oli tärkeää silloin.

Hassu yksityiskohta on, että jostain muinaispaikasta vedettiin v 2016 kuvia suomalaisista tuhansia vuosia vanhoista kaiverruksista. Sen tutkimiseen ei ollut varaa. Levisikö sivistys Suomesta ?

Käyttäjän heke kuva
Heikki Paananen

"Kuriositeettina Suomessa on jätinkirkkoja, joiden tilalle on pystytetty kirkkoja. Ne on tehty ilmeisesti n 2500-2000 v eaa. Niiden sijainti on kuin GPS:llä määritelty. "

Ehkä ns. 33.3km sääntö pätenee jätinkirkkoihin, ei kristillisiin kirkkorakennuksiin.
http://www.sinikivi.com/sinikiven-paakirjoitukset/...
Uusia jätinkirkkoja voisi yrittää löytää käyttämällä hyväksi tuota sääntöä.

Käyttäjän jarmokanerva kuva
Jarmo Kanerva

Muinaiset suomalaiset ovat harrastaneet henkisiä arvoja ja luonnon uskontoja ja tietotaitoa pidettiin suuressa arvossa. Suomessa kuoli ilman tietotaitoa ja vuoden etukäteen suunnittelua. Wäinämöinen oli tärkeä ihminen. Kristityt hakivat kansan tietäjiltä apua laajasti. Monessa talossa oli elättikäärmeitä, ilmeisesti tarhakäärmeitä. Ne pääsivät jyrsijöiden perään ja pidettiin suuressa arvossa. Kesyt käärmeet olivat tuvan lattioilla ja niille uhrattiin maitoa jne. Niiden tappamista pidettiin vaarana talolle ja eläimille. Kristinusko poisti ne paholaisen juttuina ja myöhemmin mustasurma levisi rottien ym. välityksellä ja tappoi ihmisiä. Helsingin ruttopuistossa on muistomerkki.

http://www.taivaannaula.org/2011/04/04/suojelevat-...

Käyttäjän AristotelesDoukas kuva
Aristoteles Doukas

:D jos ei totuudesta välitä, vaan haluat lukea satuja, jep jep.
älykkyys kunniaan.

Käyttäjän jarmokanerva kuva
Jarmo Kanerva

Mietin, että historia unohtaa yhden high tech kauden tai elementin kokonaan. Ja ylenkatsoo sitä. Puukauden.

Suomalaiset tunsivat metsät ja jalostivat sitä. Puu on edelleenkin luonnon komposiittirakenne; kuitua ja liima-ainetta. Kevyttä ja riittävän kestävää. Kierrätettävää. Puustaa saa energiaa ja kemiallisia yhdisteitä. Suomessa löytyy soista esineitä ja muut ovat lahonneet. Suomalaisten kutsuminen metsäkansaksi on oikeastaan ylistys tekniikan osaajille.

Siitä rakennettiin ja rakennetaan yhä kaupunkeja, laivoja ja veneitä maailman tutkimiseen ja valloitukseen, siltoja, lentokoneita, kulkuneuvoja, huonekaluja, parketteja, tuulimyllyjä, kenkiä, englantilaisten tärkeät pitkäkaarijouset, monet keksinnöt, kirjat ja lehdet, veistokset, ristit, sivistys jne.

Käyttäjän ChristerSuominen kuva
Christer Suominen

Ruotsinkieliset ovat olleet maassamme läsnä aina. Muinaista norskia ja nyt jo hävinnyttä gootin kieltä on puhuttu nykyisen maamme rajojen sisällä koko sen historian ajan.

Snorri Sturlussonin ja usean muun saagan kuninkaat ovat olleet myös norskia puhuneita kuninkaita, ja he ovat johtaneet monikielisiä valtakuntia.

Asiasta ei suinkaan ole suomalaisessa historian opetuksessa vaiettu, eikä ruotsalaisessakaan, sillä aiemmin on saagoja pidetty satuina, ja vasta myöhempi historiantutkimus on niitten historiallisen paikkansapitävyyden voinut todistaa.

Suomessa opetetaan paremman tiedon puutteessa myös, että ensimmäinen kirjoitettu suomi olisi muka vasta suomenruotsalaisen Mikael Agricolan 1500-luvulta peräisin olevista teksteistä, vaikka useat eri Venäjän muinaiskaupungeissa tehdyt tuohiriimukirjoituslöydökset on todettu kirjoitetun muinaisnorskin ja muinaisslaavin lisäksi toisinaan myös muinaissuomenkielellä, ja ne ovat peräisin jo 700-., ja 800-luvuilta, ja kukaties vielä varhaisemmalta ajalta.

Käyttäjän AristotelesDoukas kuva
Aristoteles Doukas

Hauskaahan tuossa "suomi oli enne suuri kuningaskunta..." typeryydessähän on että
kertokaa miksi noissa jutuissa ei koskaan mainita suomea?
miksi niissä puhutaan finneistä tai vastaavista, miksi kukaan ei kirjoittanut suomalaisista.

ymmärrättekö? miksi ne suomalaiset kuninkaat eivät puhuneet suomea ja käyttäneet suomenkielisiä nimiä ja paikkoja.

logiikka sanoo ihan suoraan että siksi että noita unelmianne ei koskaan tapahtunut.

voi reppanoita.

Pekka Iiskonmaki

#29
Valtaosa läntisen Venäjän paikannimistä on edelleen ugrilaista kieliperua.

Suomalaisten viimeinen suuri kuningas oli Kauppo.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kauppo

Tuolloin suomalaiset puhuivat vielä liiviä. Suomen kieli on yksi liivin kielen murteista eli Hämeen murre.

Vuonna -1000 liiviä puhui yli 20.000 ihmistä.

Suomen kieli kehistyksestä jäljessä esim. viron kieleen n.-900 vuotta. Onhan se melkoista mogerrusta.

Onko sinulla puoli tuntia aikaa, niin minulla on viisi minuuttia asiaa.

Matti Tenkanen

Tähän ihanaan, erityisesti sagaperinteessä olevaan ilmiöön on mielestäni selvä tarunhohtoinen ja mystinen syynsä. Kun tarinoissa aina jossain pitää olla kultamaa mahtimiehineen ja kulttuureineen, niin tarustoissa se sijoitetaan sinne mistä ei mitään tiedetä. Saga-perinteen tai sitä edeltävänikin aikana, muille täysin tuntematon Sisä-Suomen alue sopi mm tarunhohtoisten sankarien, valloittajakuninkaiden ja suurten rikkauksien pesäpaikaksi. Ei siis siksi että täällä Kainuusa tai Savossa koskaan mitään kuninkaita olisi ollut, vaan siksi että ko alueista ei ollut mitään tietoa.
Norjassa edelleenkin vitsiperinteessä suomalaiset ovat tarunhohtoisia 'sankareita', vaikkei aina kovin kunniakkaita. Esim norjalainen, ruotsalainen, suomalainen vitseissä suomalainen voittaa aina. Hän haisee eniten, pieree eniten, hässii eniten jne. Olisivatko jatkoa ja perua sagaperinteestä?
Tulipa vaan mieleen!

Jorma Heiskanen

Kirjoitettu historia on AINA voittajan historiaa.

Käyttäjän IlkkaVuori kuva
Ilkka Vuori

Kaikki muuttui sodan jälkeen: tuli demokratia ja sosiaalidemokratia.
Kaikki näemme missä olemme: taloudellisesti menee hyvin - henkisesti sitäkin huonommin.
Kansakuntaa ilman omaa menneisyyttään ei ole olemassa.
Voihan noita asioita tuoda esille ilman kouluopetustakin. Ei kouluissa muutenkaan kaikkea tärkeää opeteta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset